English version

Новини от Бяла черква

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[08.01.2014]

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2014 ГОДИНА

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

ГР. БЯЛА ЧЕРКВА

2014 година

• КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

• КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ

• ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ И НАРОДНИ ПРАЗНИЦИ

• ЮБИЛЕЙНИ ЧЕСТВАНИЯ И КРЪГЛИ ГОДИШНИНИ

Културни прояви , организирани от

КМЕТСТВО – БЯЛА ЧЕРКВА,

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЯЛА ЧЕРКВА и

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БАЧО КИРО – 1869” –Б.ЧЕРКВА,

ОУ „БАЧО КИРО” и ЦДГ „АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ” – БЯЛА ЧЕРКВА

Културният календар на Бяла черква през 2014 година е посветен на следните юбилейни годишнини:

 145 години от основаването на НЧ „Бачо Киро-1869”- декември 1869 г.

 145 години от рождението на Цанко Церковски -16.Х.1869 г..

 70 години от построяването на читалищната сграда -1944 г.

 110 години от основаване на ловно дружество „ Сокол” – 1904 г.

 100 години от откриването на непълна смесена гимназия -1914 г.

 100 години от сформирането на първата духова музика -1914 г.

 80 години от откриването на първата лятна детска градина -1934 г.

 40 години от построяването на хотел-ресторант Казино -1974 г.

 90 години от издигането на паметника на мястото,където е заловен Бачо Киро -1924 г.

 125 години от построяване на Четвъртото училище през 1889 г. и 95 год. от построяването на втория етаж на сградата през 1919 г.

 125 години от основаване на поборнико-опълченско дружество -1889

 105 год. от поставяне на кръста на дъба -1909 г.

 75 год. от основ.на ЮТС „Бачо Киро” -1939 г.

 165 години от написването на „Родословие на белочерковските семейства” от поп Димитър – 1849 г.

 85 години от поставянето на часовника на Паметника- Камбанария-1929

 30 години от откриването на Къща-музей „Райко Даскалов”-1983

 10 години от откриването на Етнографския музей- 2004

Януари

6 януари – 166 години от рождението на Христо Ботев – тематична

витрина, радиопредаване

21 януари - Ден на родилната помощ – Бабинден – общоградско тържество

участието на детска вокална група при читалището,

- радиобеседа

- поздравление в пенсионерски клуб

Февруари

02 февруари – 103 години от рождението на проф. Ал.Бурмов - витрина, радиобеседа

14 февруари - Честване Трифон Зарезан

Посрещане на гостите в къща-музей „Цанко Церковски” и запознаване на посетителите с дейността на Цанко Церковски като един от първите създатели на новото лозарство и пепиниерство. Представяне на стари съдове, пособия и принадлежности ,свързани с лозарството в Бяла черква. Тържествено отпразнуване празника на лозарството с шествие до лозовите масиви в м. „Урушки лозя”край Б.черква.

19 февруари - 141- годишнина от обесването на Левски- витрина и радиопредаване

Март

1 март – Ден на художествената самодейност и Баба Марта –

- Концерт на самодейните състави при НЧ „Бачо Киро- 1869”

- „ Мартенички, мартенички – за големи и мънички” – изложба на

мартеници , радиопредаване

- посрещане на Баба Марта в ЦДГ „Атанас Неделчев”

1 март - Сирни Заговезни – Парад на маските – нощен карнавал от 20.00 ч.

3март – Национален празник на РБългария -136 години от Освобождението

- Поднасяне венци и цветя пред Паметника – Камбанария и тържествено честване съвместно с ОУ „Бачо Киро” и клуб „Традиция” –Б.черква

-радиопредаване

8 март – Международен ден на жената

- Изложба в читалището , поздрав към жените в пенсионерския клуб от вокалната група, радиопредаване

-„ С обич към мама”- Осмомартенски концерт в ЦДГ „Атанас

Неделчев”

18 март – 105 години от рождението на Атанас Неделчев и патронен

празник на детската градина

- изложба от Историческия музей в Дет. градина и беседа

- поднасяне цветя пред паметника на Ат. Неделчев

21 март – Световен ден на поезията – тематична витрина в библиотеката

21 март - Пролетен празник в къща-музей „Ц.Церковски”

-„Празник на цветята” – в ЦДГ „Ат. Неделчев”

25 март - Благовещение

- „Благовец” – представяне на обичая в ЦДГ „Ат.Неделчев”

27 март – Международен ден на театъра – изложба

Април

2 април - Международен ден на детската книга- витрина в читалището,

„На гости в читалищната библиотека” –посещение от ученици и

представяне на най-новите детски книги

10 април – гостуваща изложба „Филип Тотю” от РИМ-В. Търново в

Исторически музей – Бяла черква

12 април - Лазаровден и Цветница

-Пресъздаване на обичаите и автентични песни от Б.черква в изпълнение на вокалната група при читалището - възстановка

- Лазаровден в ЦДГ „Ат.Неделчев”

20 април- Великден

-презентации и беседи в училището и детската градина

-Великденски концерт

22 април- Изложба в Природонаучна експозиция послучай Седмицата на

гората и Международен ден на Земята

- „ Природонаучният музей гостува в детската градина”- онагледени беседи

-Засаждане на цветя и храсти в градините на музеите и парковете

- Засаждане на растения в детската градина

- Туристически поход до историческа местност с ученици

Май

2 май - 88 години от смъртта на Цанко Церковски

• Поклонение пред паметника на Церковски на гроба му в местността „Славееви гори” – възпоменателно слово от музейния уредник, поднасяне на венци, посещение на къщата – музей

10 -11 май – Празник на Бяла черква

10 май – Честване 138 години от Априлското въстание

• Поднасяне венци на 96 паметни плочи на Априлци на територията на Б.черква

• Традиционен ученически крос „Бачо Киро” –главната улица пред Камбанарията

• Документална и фотоизложба в Историческия музей, посветена на следните годишнини:

- 90 години от построяването на паметника, където е заловен Бачо Киро

- 105 години от поставянета на кръста на историческото място, където е минала четата на Филип Тотю

- 125 години от основаване на поборнико- опълченско дружество в Бяла черква

- 165 години от написването на първото родословие на Бяла черква

• Посещение на Историческия музей и изложбите от граждани и гости на Б.черква с тематична беседа

• Концерт на площад „11 май”

• Възстановка на събитията от Април 1876

• Факелно шествие до местността „Черничака”-изходен пункт на четата

• Тържествен митинг-заря на площад „11 май”, поднасяне на венци пред паметниците на Б.Киро и на загиналите

10 май - Туристически поход „ По стъпките на четата на поп Харитон и Бачо Киро”- посещение на Историческия музей от походниците и тръгване в 10.30 от Б.черква

- Участие на членове от Клуб „Бачо Киро” към НД „Традиция”във възстановката

на боевете в Дряновския манастир

10 май – Празник на НЧ „Бачо Киро- 1869” – тематична изложба

- 10 години Етнографски музей в Бяла черква - празнична програма в старата читалищна градина пред музейната експозиция

18 май – Международен ден на музеите

• Ден на отворените врати в работещите 5 музейни експозиции

• Документална изложба в Историческия музей по повод юбилейните годишнини през месец май в град Бяла черква, свързани с историята и развитието на просветното дело:

100 години от откриване на Непълна смесена гимназия в Бяла черква

125 години от построяване на Четвъртото училище в Б.черква

• Тематична беседа в музея и в училището

• Образователна програма на музея „ Уредник за 1 час” – за ученици 5-8 клас

• Образователна програма на музея за деца в предучилищна възраст „ Здравей, Музей!”

• Образователна програма на музея „Първи срещи с музея”- за ученици от начален курс

24 май – Ден на славянската писменост и на българската просвета и

култура

• Тържествен концерт в читалището с участието на читалищни и училищни състави

• Посещение на фотодокументалната изложба в Историческия музей

28 май- 138 години от обесването на Бачо Киро

• Тематична беседа „Бачо Киро пред турския съд” – в Исторически музей – Бяла черква с участието на представители на местния клуб „Традиция”

• Посещение на паметника на мястото, където е заловен Б. Киро

• Посещение на гроба на Бачо Киро във В.Търново и поднасяне на цветя

31 май – участие на вокалната група за автентичен фолклор в Националния

събор „Авлига пее” в с. Обединение

Юни

1 юни – Ден на детето

Тържествена програма в салона на НЧ „Бачо Киро – 1869” съвместно с ЦДГ „Атанас Неделчев” –Б.черква и при участието на читалищните самодейни състави

2 юни- Ден на Ботев и загиналите за свободата на България

-тематични витрини в читалището , радиопредаване

5 юни – Ден на околната среда

• гостуваща изложба от Исторически музей – Радомир в Природонаучния музей

• радиобеседа

• Акция, организирана от Кметство – Бяла черква, Ист.музей и НЧ”Бачо Киро” за почистване на пространствата около паметниците в централната градска част

• Беседа на екологична тема в двора на музeя

11 юни – Участие на вокалната група при читалището в Общински фолклорен празник – гр. Павликени

юни - Участие в Детски фестивал на изкуствата „Раховче” в гр.Горна Оряховица

Юли

6 юли- 137 години от Освобождението на Бяла черква

-Тематична беседа в Исторически музей – Б.черква и витрина по повод

85 години от поставянето на часовника на Паметника - Камбанария

7 юли – 179 години от рождението но Бачо Киро

- Поднасяне на венци пред паметника на Б. Киро и беседа в музея

20 юли- 146 години от преминаването на четата на Хаджи Димитър и Стефан

Караджа - тематична изложба, радиопредаване, участие във

възстановката на „Канлъдере” край с. Вишовград

Август

26 август – 91 години от убийството на Райко Даскалов в Прага

Поднасяне цветя пред бюст-паметника на Р.Даскалов

Посещение на къща-музей „Р.Даскалов” –Бяла черква

Септември

6 септември- Съединението на България

- Беседа в Исторически музей –Б.черква и в пенсионерския клуб

- участие на музейните специалисти в научна конференция в гр. Полски Тръмбеш

15-22 септември- ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО

• Подготвяне и откриване на изложби в Исторически музей –Бяла черква послучай следните юбилейни годишнини:

-110 години от основаването на ловно дружество „Сокол” –Б.черква

-100 години от сформирането на духовата музика в Бяла черква

• радиопредавания

• Дни на отворените врати – 5 музейни експозиции в Бяла черква предлагат безплатен достъп по време на Дните на наследството 15 -22 септември 2014 г.:

-Исторически музей и Художествена галерия

-Къща-музей „Цанко Церковски”

-Къща-музей „Райко Даскалов”

-Природонаучна експозиция

-Етнографска експозиция

• Образователна програма на музея: „Приказка за Бяла черква” –беседа в ЦДГ „Атанас Неделчев”

22 септември- Ден на независимостта – радиопредаване

Октомври

16 октомври- 145 години от рождението на Цанко Церковски и

58 години от откриване на къща-музей „Цанко Церковски”

Тържествено честване в къщата-музей -16.10.2014 г.

• Изложба на оригинални ръкописи на поета– в къща-музей „Ц.Церковски”

• Изпълнения на детска вокална група при читалището , деца и ученици от ЦДГ „Ат.Неделчев” и ОУ „Бачо Киро” – Б.черква

• среща на наследници от рода на Церковски

• срещи с литературни и културни дейци

• ученически конкурси за рисунка и презентация

• концертна програма

Ноември

1 ноември – Ден на народните будители

-Тематична витрина и беседа в Исторически музей Б.черква и къща-музей „Ц.Церковски”,темат.кът в чит.библиотека, радиопредаване

- Представяне на презентации и концерт от училищни и читалищни състави в читалището

- Историческият музей гостува с презентации и беседи в ОУ „Бачо Киро” и ЦДГ „Ат. Неделчев”

- „Златна есен” – тържество за изпращане на есента в ЦДГ „ Ат. Неделчев”

Декември

декември – 145 години от основаването на Първото селско читалище в България (НЧ „Бачо Киро- 1869” ) и 70 години от построяването на читалищната сграда

• Документална изложба от архивни документи от фонда на читалището – в Историческия музей

• Фотоизложба в читалището

• Тържествено честване и концертна програма в читалищния салон

20- 31 декември – Коледни и Новогодишни тържества с участието на ученици от ОУ „Бачо Киро” , детска вокална група и школа по спортни танци при НЧ”Б.Киро”-Б.черква

Изготвил:

Анастасия Георгиева – ВрИдДир. Исторически музей

и председател на НЧ „Бачо Киро-1869” –Бяла черква

Организатори и отговорници за всички прояви от Културния календар на Бяла черква за 2014 г. са Историческия музей и НЧ „Б.Киро -1869”.

За контакти:

Анастасия Георгиева- ВрИдДир. Исторически музей –Бяла черква

06134/ 25-33 ; 0882556599; 0886259338; e-mail: muzei_bcherkva@abv.bg

Милко Грънчаров – секретар на НЧ „Бачо Киро -1869” –Б.черква

06134/25-09; 0886626632; е-mail: m_gran@abv.bg

Ивалина Иванова –уредник музей–Б.черква, GSM:0882559133; 0887521566.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

 5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549