English version

ИКОНОМИКА

Фирми

“МИНСТРОЙ МЕТАЛИК” АД, клон Бяла черква - производство на нестандартно оборудване (зъбни предавки, редуктори, детайли и възли за минни, строителни и керамични машини). Тел. 06134/ 3029, 3060.

ЕКЗОТИКА - АНГЕЛОВ И КОСЕВ СИЕ” СД - производство на декоративни храсти, дървета и цветя и проектиране, изграждане и поддръжка на паркове и градини. Тел. 06134/ 2511.

“МИЛКИ ЛУКС” ЕООД - млекопреработвателно предприятие за производство на сирене и кашкавал. Тел. 06134/ 3004.

ЕТ “ПОЛИПЛАСТ” - производство на полиетиленови, полипропиленови и хартиени опаковки с печат до 6 цвята. Тел. 06134/ 2560, 2565, e-mail: poliplas@abv.bg.

“УНИВЕРСАЛ ПОЛИГРАФ” ЕООД - производство на опаковки от хартия, картон, микровелпапе и велпапе; офсетов многоцветен печат. Тел. 06134/ 3088, 2518.

ВК “ЗАЩИТА”, МЕЛНИЦА “РОСИЦА”, ЗЪРНОБАЗА – БЯЛА ЧЕРКВА, “ДИНА АГРО”, ЕТ “КЛИМАТ” и др.

Търговия и услуги

Дейностите в този отрасъл на местната икономика се осъществяват от събирателни дружества и еднолични търговци.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Почвите в землището на Бяла черква са плодородни. Основен поминък на населението е земеделието. Отглеждат се пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед. Трайните насаждения са лозя и овощни градини.

На територията на града са регистрирани две земеделски кооперации (КОЗД “Гарант 95” и ОК “Росица”) и земеделски сдружения. Голяма част от земите се обработват от арендатори и частни стопани.

  

 5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549