English version

ИНФРАСТРУКТУРА

Кметство Бяла черква е съставна част на община Павликени, Великотърновска област.

Населението на града наброява 3300 жители.


Мостът на река Росица
край Бяла черква

В основно училище “Бачо Киро” се учат 230 ученици, а ОДЗ “Атанас Неделчев” се посещава от 80 деца.

Здравеопазването е представено от три индивидуални лекарски практики в добре оборудвани медицински кабинети и градска аптека.

На територията на града са създадени:

  • Сдружение “Бяла черква - история и бъдеще”
  • Съвет по туризъм
  • Клуб на пенсионера
  • Дружество – филиал на Асоциация на власите в България и др.

 

5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549