English version

Новини от Бяла черква

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[12.02.2013]

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2013ГОДИНА

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

ГР. БЯЛА ЧЕРКВА

2013 година

• КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

• КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ

• ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ И НАРОДНИ ПРАЗНИЦИ

• ЮБИЛЕЙНИ ЧЕСТВАНИЯ И КРЪГЛИ ГОДИШНИНИ

Инициативи , организирани от

КМЕТСТВО – БЯЛА ЧЕРКВА,

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЯЛА ЧЕРКВА и

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БАЧО КИРО – 1869” –Б.ЧЕРКВА

Културният календар на Бяла черква през 2013 година е посветен на следните юбилейни годишнини:

 140 години от обесването на Васил Левски

 145 години от преминаването на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа и битките край Вишовград

Местни чествания:

1. 155 год. от построяването на второто у-ще -1858 г.

2. 75 год. от откриване на целодневна детска градина -1938г.

3. 45 год. от откриването на Детска градина „Атанас Филев” – 1968 г.

4. 135 год. от построяването на Паметника- камбанария - 1878 г

5. 55 год. от издигане паметника на Церковски в Славееви гори

6. 105 год. от рождението на проф. Иван Панчев - 1972 г.

7. 80 год. от построяване Паметника на загиналите - 1933 г.

8. 90 год. от убийството на Райко Даскалов - 1923 г

9. 55 години от поставянето на бюст-паметника на Райко Даскалов

Януари

6 януари – 165 години от рождението на Христо Ботев – тематична витрина,

радиопредаване

13 януари – 150 години от рождението на Алеко Константинов-витрина

21 януари - Ден на родилната помощ – Бабинден – общоградско тържество с

участието на детска вокална група при читалището, радиобеседа,

поздравление в пенсионерски клуб

Февруари

02 февруари – 102 години от рождението на проф. Ал.Бурмов- изложба в музея,

радиобеседа

14 февруари - Честване Трифон Зарезан

Посрещане на гостите в къща-музей „Цанко Церковски” и запознаване на посетителите с дейността на Цанко Церковски като един от първите създатели на новото лозарство и пепиниерство. Представяне на стари съдове, пособия и принадлежности ,свързани с лозарството в Бяла черква. Тържествено отпразнуване празника на лозарството с шествие до лозовите масиви в м. „Урушки лозя”край Б.черква.

19 февруари - 140- годишнина от обесването на Левски- витрина и изложба в музея,

концертна програма и рецитал

23 февруари – 105 години от рождението на проф. Иван Панчев -радиопредаване

Март

1 март - „Баба Марта бързала, мартенички вързала” – изложба на мартеници

1 март – Ден на самодeйността -Програма от детска вокална група и Клуб по спортни

танци при НЧ”Бачо Киро” – 11.00 ч. в читалището

3март – Национален празник на РБългария -135 години от Освобождението

- Поднасяне венци и цветя пред Паметника – Камбанария и тържествено

честване съвместно с ОУ „Бачо Киро” и клуб „Традиция” –Б.черква

8 март – Международен ден на жената

Изложба в читалището и поздрав от вокалната група

17 март – Сирни Заговезни – Парад на маските

22 март „Пролет, здравей!” -поетичен празник в къща-музей „Ц.Церковски”с участието на

ученици от клуб „Приятели на музеите” и пенсионерски клуб.

Април

2 април - Международен ден на детската книга- витрина в читалището,

„На гости в читалищната библиотека” –посещение от ученици и представяне

на най-новите детски книги

22 април- Изложба в Природонаучна експозиция послучай Седмицата на гората и

Международен ден на Земята

-Засаждане на цветя и храсти в градините на музеите и парковете

- Туристически поход до историческа местност

26 април- Лазаровден

Пресъздаване на обичаите и автентични песни от Б.черква в изпълнение на

вокална група при читалището

Май

2 май - 87 години от смъртта на Цанко Церковски

• Поклонение пред паметника на Церковски на гроба му в местността „Славееви гори” – възпоменателно слово от музейния уредник, поднасяне на венци, посещение на къщата – музей

10 -11 май – Празник на Бяла черква

10 май – Честване 137 години от Априлското въстание

• Поднасяне венци на 96 паметни плочи на Априлци на територията на Б.черква

• Традиционен ученически крос „Бачо Киро” –гл.улица пред Камбанарията

• Документална и фотоизложба в Историческия музей

• Посещение на Историческия музей и изложбите от граждани и гости на Б.черква с тематична беседа

• Концерт на площад „11 май”

• Възстановка на събитията от Април 1876

• Факелно шествие до местността „Черничака”-изходен пункт на четата

• Тържествен митинг-заря на площад „11 май”, поднасяне на венци пред паметниците на Б.Киро и на загиналите

11 май - Туристически поход „ По стъпките на четата на поп Харитон и Бачо Киро”-

посещение на Историческия музей от походниците и тръгване в 10.30 от Б.черква

- Участие на членове от Клуб „Бачо Киро” към НД „Традиция”във възстановката

на боевете в Дряновския манастир

11 май – Празник на НЧ „Бачо Киро- 1869” – тематична изложба

18 май – Международен ден на музеите

- Ден на отворените врати в работещите 5 музейни експозиции

- Документална изложба в Историческия музей по повод юбилейните годишнини през месец май в град Бяла черква, свързани с историята и развитието на просветното дело и предучилищното възпитание

- Тематична беседа в музея и в училището

- Образователна програма на музея „ Уредник за 1 час” – за ученици 5-8 клас

- Образователна програма на музея за деца в предучилищна възраст „ Здравей, Музей!”

- Образователна програма на музея „Първи срещи с музея”- за ученици от начален курс

18-24 май - 75 год. от откриване на целодневна детска градина -1938г. и

45 год. от откриването на Детска градина „Атанас Филев” – 1968 г.

155 год. от построяването на второто у-ще -1858 г.

-фотоизложба в Историческия музей

-тържествен концерт в ЦДГ „Ат.Неделчев”

24 май – Ден на славянската писменост и на българската просвета и

култура

• Тържествен концерт в читалището с участието на читалищни и училищни състави

• Посещение на фотодокументалната изложба в Историческия музей

28 май- 137 години от обесването на Бачо Киро

• Тематична беседа „Бачо Киро пред турския съд” – в Исторически музей – Бяла черква с участието на представители на местния клуб „Традиция”и клуб „Приятели на музея”

• Посещение на паметника на мястото, където е заловен Б. Киро

• Посещение на гроба на Бачо Киро във В.Търново и поднасяне на цветя

Юни

1 юни – Ден на детето

Тържествена програма в салона на НЧ „Бачо Киро – 1869” съвместно с ЦДГ

„Атанас Неделчев” –Б.черква и при участието на читалищните самодейни състави

2 юни- Ден на Ботев и загиналите за свободата на България

-тематични витрини в читалището , радиопредаване

5 юни – Ден на околната среда

-Изложба в Природонаучна експозиция

• Акция, организирана от Ист.музей и НЧ”Бачо Киро” за почистване на пространствата около паметниците в централната градска част

• Беседа на екологична тема в двора на музeя

11 юни – Участие на вокалната група при читалището в Общински фолклорен празник –

гр. Павликени

юни - Участие в Детски фестивал на изкуствата „Раховче” в гр.Горна Оряховица

Юли

6 юли- 136 години от Освобождението на Бяла черква

Тематична беседа в Исторически музей – Б.черква

7 юли – 178 години от рождението но Бачо Киро

- Поднасяне на венци пред паметника на Б. Киро и беседа в музея

9 юли – 163 години от рождението на Иван Вазов- радиопредаване и тематичен кът в

библиотеката

20 юли- 145 години от преминаването на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа

тематична изложба, радиопредаване, участие във възстановката на „Канлъдере”

Август

26 август – 90 години от убийството на Райко Даскалов в Прага

Поднасяне цветя пред бюст-паметника на Р.Даскалов

Посещение на къща-музей „Р.Даскалов” –Бяла черква

Септември

6 септември- Съединението на България

Беседа в Исторически музей –Б.черква и в пенсионерския клуб

16-20 септември- ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО

• Подготвяне и откриване на изложби в Исторически музей –Бяла черква послучай следните юбилейни годишнини:

135 г. от построяването на Паметника- камбанария - 1878 г

80 . от построяване Паметника на загиналите - 1933 г

55 г. от издигане паметника на Церковски в Сл.гори– 1958г.

55 г. от поставяне бюст-паметника на Райко Даскалов -1958

-радиопредавания

• Дни на отворените врати – 5 музейни експозиции в Бяла черква предлагат безплатен достъп по време на Дните на наследството 16 -20 септември 2013 г.:

-Исторически музей и Художествена галерия

-Къща-музей „Цанко Церковски”

-Къща-музей „Райко Даскалов”

-Природонаучна експозиция

-Етнографска експозиция

• Образователна програма на музея: „Приказка за Бяла черква” –беседа в ЦДГ „Атанас Неделчев”

22 септември- Ден на независимостта - радиопредаване

Октомври

16 октомври- 144 години от рождението на Цанко Церковски и

57 години от откриване на къща-музей „Цанко Церковски”

-Тържествено честване в къщата-музей -16.10.2013

• Изложба на оригинални ръкописи на поета– в къща-музей „Ц.Церковски”

• Изпълнения на детска вокална група при читалището и клуб ”Приятели на музеите”

• Представяне презентация „Ц.Церковски-живот и дейност”- в къщата-музей „Ц.Церковски”

Ноември

1 ноември – Ден на народните будители

- Тематична витрина и беседа в Исторически музей Б.черква, И къща-музей „Ц.Церковски”,темат.кът в чит.библиотека, радиопредаване

- Представяне на презентации и концерт от училищни и читалищни състави

Декември

20- 31 декември – Коледни и Новогодишни тържества с участието на ученици от ОУ „Бачо Киро” , детска вокална група и школа по спортни танци при НЧ”Б.Киро”-Б.черква

Изготвил: Анастасия Георгиева -Уредник Исторически музей и председател на НЧ „Бачо Киро-1869” –Бяла черква

Организатори и отговорници за всички прояви от Културния календар на Бяла черква за 2013 г. са Исторически музей и НЧ „Б.Киро -1869”.

За контакти:

Анастасия Георгиева- уредник Исторически музей –Бяла черква

06134/ 25-33 ; 0882556599; 0886259338; e-mail: muzei_bcherkva@abv.bg

Милко Грънчаров – секретар на НЧ „Бачо Киро -1869” –Б.черква

06134/25-09; 0886626632; е-mail: m_gran@abv.bg

Ивалина Иванова –уредник музей–Б.черква, GSM:0882559133; 0887521566.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

 5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549