English version

Новини от Бяла черква

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[29.06.2012]

ПРОЛЕТНИТЕ УСПЕХИ НА МАЛКИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ БЯЛА ЧЕРКВА

Децата от вокалната група за автентичен фолклор при читалището с музикален ръководител Живка Денчева получиха заслужено признание за участието си в няколко фолклорни прояви през месеците май и юни т.г. Изявите им започнаха в с. Обединение, където се състоя Националният фолклорен фестивал „Авлига пее”. Младите певци се класираха на 3 –то място за групово изпълнение и 2-ро място за соловото изпълнение на Петя Събинова . На ХVІІ фолклорен фестивал „Павликени 12012”, провел се на 9 юни на Античния керамичен център край Павликени, те пяха зяедно с повече от 800 самодейци – любители на българския фолклор. Дванайсетте деца изпълниха автентични песни от Бяла черква, записани в началото на 20 –ти век, сред които : „Нъл ти рекох, мамо”, „Слязло е момче”, „Вземи ми, мамо ,очите” и „ Научила се е Тодора”. Петя Ангелова беше аплодирана за прекрасните изпълнения на песните „ Гордей се, Ружо румена” и „Стоян месечко думаше”. Последното участие на фолклорните изпълнители беше на Х-я детски фестивал на изкуствата „ Раховче” на 23 юни, което беше достоен завършек на една напрегната и наситена с изяви година.

Настоятелството на НЧ „Бачо Киро” желае здраве и весело лято на малките самодейци и много бъдещи успехи!

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

 5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549