English version

Новини от Бяла черква

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[21.06.2012]

УСПЕШНИЯТ ПРОЕКТ „ УСПЕХ” В БЯЛА ЧЕРКВА

С представителни прояви на клубовете по проект „Успех” учениците и преподавателите от ОУ „Бачо Киро” в Бяла черква отбелязаха края на учебната година. Гости на празника бяха г-жа Пепи Стефанова – директор на отдел ХДСУ в Община Павликени, Г-жа Албена Тодорова – Кмет на Бяла черква, представители на СОУ „Бачо Киро” –Павликени. В класните стаи всички класове бяха подредили изложби от изработените творби в различните секции: Арт-клуб „Сръчко”, клуб по ИТ „Знайко”, клуб „Млад природолюбител”, клуб „Моето селище”,театрален клуб. На 15 юни 2012 г. в читалищния салон те показаха резултатите от работата по проекта. Децата от 3 клас с класен ръководител Марийка Терзиева разказаха за историята и настоящето на родния град, за своите успехи и награди от конкурсите, в които са участвали. Четвъртокласниците с ръководител Татяна Цонева направиха драматизация на приказката „Който не работи, не трябва да яде” в осъвременен вариант, а учениците от прогимназиалния курс под ръководството на Милена Николаева бяха подготвили и изиграха „Златна българска приказка”. През следващата учебна година работата по проекта продължава. А сега след дългия труд започва така очакваната лятна ваканция!

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

 5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549