English version

Новини от Бяла черква

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[26.04.2012]

„КЪМ ЗЕМЯТА – С ЛЮБОВ”

Международният ден на Земята – 22 април- беше отбелязан в Бяла черква с откриването на изложба, посветена на Земята, гората и опазването на природата. В нея участваха творби на ученици от ОУ „Бачо Киро” и ЦДГ „Атанас Неделчев”, които предоставиха рисунки, тематични табла и изработени предмети и пана от природни и отпадъчни материали. Изложбата, подредена в специална зала, е богато допълнена с картини, карти, схеми и други нагледни материали, свързани с изучаването и опазването на природата и нейните богатства и ще бъде отворена за посещения през следващите летни месеци.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

 5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549