English version

Новини от Бяла черква

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[03.04.2012]

ПЪРВА ПРОЛЕТ В МУЗЕЯ

В първия ден на пролетта 22 март градината на къща-музей „Цанко Церковски” оживя от веселата глъчка на децата от ЦДГ „Атанас Неделчев”, които слушаха, пяха и рецитираха стихове от дядо Цанко и други български поети. В ранния следобед музеят посрещна и малките ученици от І и ІІ клас на ОУ „ Бачо Киро” – Бяла черква.Първокласниците с класен ръководител Стефка Събинова работят тази година по проект „Сръчко”, а второкласниците изпълняват своята програма ,свързана с проекта „Роден край” под ръководството на г-жа Мария Терзиева. Децата за пръв път се запознаха със значението на понятията „музей”, „експонат”, „уредник”, „документ” и разгледаха етнографската част от експозицията.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

 5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549