English version

Новини от Бяла черква

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[11.06.2010]

ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

На 19 май в сградата на ЦДГ „Атанас Неделчев” се състоя юбилейна среща на бивши и настоящи детски учители и служители послучай 175 години просветно дело, 77 години предучилищно възпитание и 44 години ОДЗ „Атнанас Неделчев”. Бяха поканени и служителите от Кметство, читалище и музеи, както и гости от Община Павликени. Децата изнесоха прекрасна програма, която беше поздрав към гостите. Бившата дългогодишна директорка на детската градина г-жа Ружка Русчева представи исторически бележки за развитието на предучилищното възпитание в Бяла черква, написани въз основа на нейни спомени и документи, съхранени през годините. Летописните бележки са придружени от 2 фотоалбума, подготвени с помощта на музейните и читалищни работници и със съдействието на служителите от Кметство - Бяла черква. Албумите съдържат повече от 300 снимки из историята и живота на детските градини през годините, като най- старата фотография е от 1934 година, когато се открива първата лятна градина в селото.

Послучай честването 175-годишнината от първото училище и Международния празник на музеите г-жа Русчева дари на Историческия музей в Бяла черква албумите , материалите за историята на предучилищното възпитание, както и ордени, почетни значки и грамоти, с които е била награждавана за работата си като директорка на ОДЗ „Атанас Неделчев”.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

 5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549