English version

Новини от Бяла черква

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[04.02.2010]

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2010 Г.

• КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

• КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ

• ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ И НАРОДНИ ПРАЗНИЦИ

• ЮБИЛЕЙНИ ЧЕСТВАНИЯ И КРЪГЛИ ГОДИШНИНИ

Инициативи ,организирани от

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЯЛА ЧЕРКВА и

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БАЧО КИРО – 1869” –Б.ЧЕРКВА

Културният календар на Бяла черква през 2010 година е посветен на следните юбилейни годишнини:

• 175 години просветно дело в Бяла черква

• 175 години от рождението на Бачо Киро

• 140 години от основаването на първата селска театрална трупа

• 100 години от рождението на Иван Петров Димитров – дългогодишен режисьор на Белочерковския самодеен театър

• 70 години от построяване на паметника в памет на Априлци в местността „Черничака”

• 45 години от смъртта на чл.кор.проф. Александър Бурмов

• 40 години от обявяването за исторически паметници на къщата на Цанко Церковски и къщата на Райко Даскалов

• 25 години от създаването и откриването на Природонаучната музейна експозиция „Към природата с любов” в Бяла черква

Февруари

13.02. Сирни Заговезни

Парад на маските – общоградски карнавал и конкурс за най- оригинална маска и костюм , организиран от НЧ „Бачо Киро – 1869”-центъра на Б.черква, пред къща-музей „Райко Даскалов”

14.02. Трифон Зарезан

Тържествено отпразнуване празника на лозарството с шествие до лозовите масиви в м. „Урушки лозя”край Б.черква

Посрещане на гости- членове на Ротари клубове в България- в къща-музей „Цанко Церковски” и запознаване на посетителите с дейността на Цанко Церковски като един от първите създатели на новото лозарство и пепиниерство .

Представяне на стари съдове, пособия и принадлежности ,свързани с лозарството в Бяла черква.

Посещение на музейните експозиции в града

19.02. Годишнина от обесването на Левски

Възпоменателна проява и витрина в читалището

Тематична витрина в Исторически музей

Март

3 март – Национален празник на България

- Поднасяне венци и цветя пред Паметника – Камбанария и тържествено честване съвместно с ОУ „Бачо Киро” –Б.черква

- Беседи в училището за участието на Белочерковци в Освободителната война

Април

2 април Поход с участници в клуб „Съхрани българското” до

историческа местност и природна забележителност

2 април Международен ден на детската книга- витрина в читалището,

„На гости в читалищната библиотека” –посещение от ученици

2 април- Обявяване конкурси за ученическо творчество на тема : „Бачо Киро - живот и дейност”

22 април- Изложба в Природонаучна експозиция послучай Седмицата

На гората и Международен ден на Земята

-Засаждане на цветя и храсти в градините на музеите

Организирана акция съвместно с ОУ”Бачо Киро” за почистване на градините и дворовете на музейните експозиции

Май

2 май - 84 години от смъртта на Цанко Церковски

• Поклонение пред паметника на Церковски на гроба му в Местността „Славееви гори” – възпоменателно слово от музейния уредник, поднасяне на венци, посещение на къщата – музей „Цанко Церковски”

10 -11 май – Празник на Бяла черква

10 май – Честване 134 години от Априлското въстание

70 години от построяването на паметника в м.”Черничака” -

Тематична витрина в Исторически музей

• Поднасяне венци на 96 паметни плочи на Априлци на територията на Б.черква

• Традиционен ученически крос „Бачо Киро” –гл.улица пред Камбанарията

• Документална и фотоизложба в Историческия музей „Участието на Белочерковци в Априлското въстание”

• Обявяване на конкурс за ученическо творчество „Бачо Киро- живот и дейност”

• Почистване на паметника в „Черничака” и парка около него

• Факелно шествие до местността „Черничака”-изходен пункт на четата

• Посещение на Историческия музей и изложбите от граждани и гости на Б.черква с тематична беседа

• Тържествен митинг-заря на площад „11 май”, поднасяне на венци пред паметниците на Б.Киро и на загиналите

11 май- Празник на НЧ „Бачо Киро – 1869”

Тематичен кът в читалището и посещение на Етнографската

Експозиция

14 май – Участие на ученици от Б.черква в туристическия поход „ По

стъпките на поп Харитон и Бачо Киро”- посещение на Историчес-

кия музей от походниците и тръгване в 10.30 от Б.черква

18 май – Международен ден на музеите

- Ден на отворените врати в работещите 5 музейни експозиции

- Документална изложба в Историческия музей по повод 175 години просветно дело в Бяла черква

- Тематична беседа в музея и в училището и в пенсионерски клуб

- Инициатива „ Уредник за 1 час”- с участието на ученици от клуб „Съхрани българското”

- Изложба от ученически рисунки в къща-музей „Ц.Церковски

24 май – Ден на славянската писменост и на българската просвета и

култура

175 години просветно дело в Б.черква

25 години от създаването на Природонаучната експозиция

• Посещение от ученици и учители на изложбата в Историческия музей

• Тържествено отбелязване годишнината на природонаучната експозиция чрез представяне на нови дарения и беседа

• Тържествен концерт в читалището

28 май- 134 години от обесването на Бачо Киро

• Тематична беседа „Бачо Киро пред турския съд” – в Исторически музей – Бяла черква

• Документална витрина в Историческия музей

Юни

1 юни – Ден на детето

Тържествена програма в салона на НЧ „Бачо Киро – 1869”

Съвместно с ЦДГ „Атанас Неделчев” –Б.черква

2 юни- Ден на Ботев и загиналите за свободата на България

-тематични витрини в читалището и музея

5 юни – Ден на околната среда

• Акция, организирана от Ист.музей и НЧ”Бачо Киро” за

Почистване на пространствата около паметниците в централната

градска част

• Беседа на екологична тема в двора на музeя

Юли

6 юли- 133 години от Освобождението на Бяла черква

Тематична беседа в Исторически музей – Б.черква

7 юли – 175 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА БАЧО КИРО

• Изработване на програма, покани и афиши

• Изработване на транспаранти и табла за честването

• Подготвяне и откриване на документална изложба за Бачо Киро в Историческия музей

• „Урок по история” – тематична беседа за деца и ученици, живеещи и временно пребиваващи в Б.черква – в Историческия музей

• 100 години от излизането на книгата на Никола Начов „Бачо Киро Петров” през 1910 г.- запознаване с оригинала- в музея

• Изложба в читалището от книги и юбилейни издания за Бачо Киро / от него и за него/

• Прожекция на филма „Аз един Бачо Киро съм” в салона на НЧ”Бачо Киро-1869” – Б.черква

• Научна конференция „ 175 години от рождението на Бачо Киро Петров”

• Издаване на сборник с материалите от конференцията

• Обявяване резултатите от конкурса за ученическо творчество „Бачо Киро – живот и дейност”

• Осъществяване връзка с училища и читалища, носещи името на Бачо Киро и поканването им за посещение на музеите в Бяла черква в края на учебната година

• Поднасяне на венци пред паметника на Б. Киро

-Тържествена вечер и концертна програма по повод

Годишнината

Август

26 август – 87 години от убийството на Райко Даскалов в Прага

Поднасяне цветя пред бюст-паметника на Р.Даскалов

Посещение на къща-музей „Р.Даскалов” –Бяла черква

Септември

6 септември- Съединението на България

Тематичен кът в НЧ „Бачо Киро -1869” –Б.черква

Беседа в Исторически музей –Б.черква и в пенс.клуб

15-30 септември- ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО

• Подготвяне и откриване на изложби в Исторически музей и къща-музей „Цанко Церковски”:

• „Чл.кор.проф. Александър Бурмов – историкът от Бяла черква” – по повод 45 години от смъртта му-тематичен кът в Ист.музей –Б.черква

• „140 години от създаването на първата селска театрална трупа в Б.черква”- фотоизложба във фоайето на музея и тематична витрина в читалищната библиотека

• „100 години от рождението на Иван Петров Димитров-дългогодишен заслужил театрален режисьор”- документална изложба в Историческия музей

• Дни на отворените врати – 5 музейни експозиции в Бяла черква предлагат безплатен достъп по време на Дните на наследството 16 -20 септември 2009 г.:

-Исторически музей и Художествена галерия

-Къща-музей „Цанко Церковски”

-Къща-музей „Райко Даскалов”

-Природонаучна експозиция

-Етнографска експозиция

• Образователна програма на музея: „Приказка за Бяла черква” –беседа в музея пред деца от ЦДГ „Атанас Неделчев”

22 септември- Ден на независимостта

Тематична беседа в Историческия музей

Октомври

16 октомври- 141 години от рождението на Цанко Церковски и

Празник на къща-музей „Цанко Церковски”-Б.черква

40 години от обявяването за исторически паметници на

къщата на Ц.Церковски и къщата на Р.Даскалов в Бяла

черква

• Тържествено честване в къщата-музей -15.10.2010

• Беседа „Вазов и Бяла черква” – послучай 160-годишнината от рождението на Иван Вазов – в къща-музей „Ц.Церковски”

• Представяне презентация „Ц.Церковски-живот и дейност”- в къщата-музей „Ц.Церковски”

• Фотоизложба „Спомен за пионерския лагер „Ц.Церковски” и ловна хижа „Ц.Церковски” – в Исторически музей –Бяла черква

• Посещения в къща-музей „Ц.Церковски”- вход свободен на 15-16 октомври 2010 г.

Ноември

1 ноември – Ден на народните будители

Тематична витрина и беседа в Исторически музей Б.черква

И къща-музей „Ц.Церковски”,темат.кът в чит.библиотека

Изготвил: Анастасия Георгиева -Уредник Исторически музей и председател на НЧ „Бачо Киро-1869” –Бяла черква

Организатори и отговорници за всички прояви от Културния календар на Бяла черква за 2010 г. са Исторически музей и НЧ „Б.Киро -1869”.

За контакти:

Анастасия Георгиева- уредник Исторически музей –Бяла черква

06134/ 25-33 ; 0879313345; 0886259338; e-mail: muzei_bcherkva@abv.bg

www.museumbcherkva.com

Милко Грънчаров – секретар на НЧ „Бачо Киро -1869” –Б.черква

06134/25-09; 0886626632; е-mail: m_gran@abv.bg

Ивалина Иванова –уредник в Исторически музей –Б.черква

GSM:0879313373; 0887521566.

Анастасия Георгиева

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

 5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549