English version

Новини от Бяла черква

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[19.10.2009]

НА ЦЕРКОВСКИ – С ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ

На 12 октомври белочерковци се събраха в къща-музей „Цанко Церковски”, за да отпразнуват 140-годишнината от рождението на поета, общественика и човека, наречен от народа „Певец на селската неволя и борба”. В тържественото слово уредничката Анастасия Георгиева проследи основни моменти от житейския път на поета и акцентира върху неговата роля за подобряване живота на българското селячество, за неговата просвета и добруване. Накрая прозвучаха думите на Цанко Церковски, носещи своята актуалност и днес: „ Светът знае, че аз искрено и честно служих на държавата и народа. Прегрешения нямам или ако ги имам, те, сигур, ще са най-малките от прегрешенията на когото и да било другиго, от прежни и сегашни министри на България.”

Богата концертна програма поднесоха на посетителите децата от детската градина в Бяла черква, учениците от местното училище „Бачо Киро” и представители на ПГАТ „Цанко Церковски” – Павликени.В тяхно изпълнение прозвучаха стихотворения и песни по текст на Церковски, както и откъс от произведението на Иван Вазов „Спомени от Бяла черква”. Започналото застудяване и краткотрайните превалявания не попречиха на хората да превърнат този ден наистина в празник, който стана традиция и се превърна и в празник на музея.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

 5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549