English version

Новини от Бяла черква

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[02.10.2009]

КОНКУРС ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

КЪЩА – МУЗЕЙ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ”

БЯЛА ЧЕРКВА

Обявява конкурс за компютърна презентация на тема

„ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ В ПАМЕТТА НА ПОКОЛЕНИЯТА”,

Посветен на 140-годишнината от рождението на поета

Условия за участие:Право на участие имат всички ученици от V до ХІІ клас, разделени в две възрастови групи:

І група – V до VІІ клас

ІІ група – VІІІ – Х клас

ІІІ група – ХІ – ХІІ клас

Участниците се задължават да използват лицензиран или свободно разпространяван софтуер и да посочат използваните от тях източници.Всяка презентация трябва да съдържа : трите имена на автора, клас, възраст, училище, ръководител, точен адрес и телефон, електронен адрес.

Презентациите да се изпращат на електронен носител / CD-R/ DVD-R/ на адреса на музея:

5220 гр.Бяла черква,Ул.”Цанко Церковски”6,Къща-музей „Цанко Церковски”

Краен срок за изпращане на презентациите: 30.10.2009 г.

Ще бъдат присъдени награди на най-добрите творби. Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани до 10 ноември 2009 г. на уеб сайта:

www.byalacherkva.domino.bg

За контакти и информация: Анастасия Георгиева тел.06134/15-33, 0879313345 и 0886259338 ; e-mail: muzei_bcherkva@abv.bg

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

 5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549