English version

Новини от Бяла черква

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[02.10.2009]

140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ

Под патронажа на инж.Ангел Генов – кмет на община Павликени

ПРОГРАМА

на изявите, посветени на 140-та годишнина от рождението на Цанко Церковски и патронния празник на ПГАТ “Цанко Церковски” гр.Павликени

І. Прояви, предшестващи празника

1. Конкурс за есе на тема „В сърце без злоба, без вериги под старото небе”.

Срок: 10.10.2009г. - за представяне на творбите

2. Конкурс за рисунка-илюстрация по произведение на Цанко Церковски или портрет на Цанко Церковски.

Срок: 10.10.2009г. - за представяне на творбите

3. Конкурс за компютърна презентация на тема: „Живот и дело на Цанко Церковски”.

Срок: 10.10.2009г. - за представяне на творбите

4. Конкурс за компютърна презентация на тема: „Церковски в паметта на поколенията”.

Срок: 30.10.2009г. - за представяне на творбите

5. Посещение на къщата-музей на Цанко Церковски в град Бяла черква.

Срок: 5 - 8.10.2009г.

6. Тържествено честване на годишнината в къща-музей „Цанко Церковски” в гр.Бяла черква

Срок: 12.10.2009г.

11,00 часа

7. Краеведски четения в НЧ ”Бачо Киро” – гр.Бяла Черква

Срок: 14.10.2009г.

9,00 часа

8. Провеждане на масов крос, посветен на 140-та годишнина

Срок: 14.10.2009г.

14,00 часа –старт пред НЧ”Братство”

9. Издаване и разпространение на празничен брой на училищния вестник.

Срок: 15.10.2009г.

10. Провеждане на викторина за Цанко Церковски.

Срок: 15.10.2009г.

15,30 часа – МКИЦ при НЧ”Братство

11. Откриване на фотоизложба, посветена на живота и делото на Цанко Церковски, съвместно с къща-музей „Ц.Церковски” .

Срок: 15.10.2009г.

17,30 часа – МКИЦ при НЧ”Братство”

12. Провеждане на спортен празник на ПГАТ ”Ц.Церковски”

• щафетни игри

• волейболна среща между отбори на ученици, учители, родители

• народна топка между отбори на ученици, учители, родители

• надиграване между паралелките – народни танци

Срок: 15.10.2009г.

9,00 часа в спортна зала – Павликени

13. Поднасяне венци на паметника на Цанко Церковски в местността “Славееви гори”.

Срок: 15.10.2009г.

ІІ. Прояви в деня на празника – 16.10.2009 г.

1. Посрещане на гости в ПГАТ ”Ц.Церковски” – до 10,00 часа

2. Откриване на тържеството - 10,00 часа в двора на ПГАТ

• Поднасяне венец на бюст-паметника на Цанко Церковски в професионална гимназия по аграрни технологии ”Ц.Церковски”.

• Празнично шествие от ПГАТ „Ц. Церковски” до НЧ „Братство”.

3. Тържествен концерт в НЧ ”Братство” – 11,00 часа.

• Обявяване и награждаване на победителите в проведените конкурси и викторината.

ІІІ. Прояви след 16.10.2009 г.

1. Среща-разговор „В сърце без злоба, без вериги под старото небе” на ученици и учители с почетните членове на училищното настоятелство при ПГАТ „Цанко Церковски”

Срок: 22.10.2009г.

МКИЦ при НЧ”Братство”

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

 5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549