English version

Новини от Бяла черква

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[02.10.2009]

П Р О Г Р А М А

1. Обявяване конкурс за презентация на тема „Церковски в паметта на поколенията” – срок за представяне на творбите: 30.10.2009 в къща-музей „Ц.Церковски”

2. Посещения в къща-музей „Цанко Церковски” от ученици от ПГАТ

„Ц.Церковски” – Павликени – от 5 до 8.10.2009

3. Тържествено честване годишнината в къща-музей „Цанко Церковски” –Бяла черква с програми, подготвени от учениците от ОУ”Бачо Киро” – Б.черква и ОДЗ „Ат.Неделчев”- 12.10.2009 г./понеделник/ от 11 ч. в градината на музея / при лошо време- в салона на читалището/

4. Краеведски четения, посветени на 140-годишнината от рождението на Церковски и 140-годишнината от създаване на НЧ”Бачо Киро- 1869” с ръководител проф.Марин Ковачев – 14.10.2009 г. / сряда/ от 9.00 ч. в читалището –Б.черква

5. Участие във викторина за Цанко Церковски на ПГАТ „Ц.Церковски” –Павликени – 15.10.2009 /четвъртък/ от 15.30 ч. в МКИЦ при Читалище „Братство” –Павликени

6. Откриване на фотоизложба, посветена на Церковски , подготвена съвместно от ПГАТ „Ц.Церковски” – Павликени и къща-музей „Цанко Церковски” – Бяла черква – 15.10.2009 г. от 17.30 ч. в читалище „Братство” – Павликени

7. 16.10.2009 - посещения в къщата-музей „Ц.Церковски” от гости на празника

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

 5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549