English version

Новини от Бяла черква

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[17.04.2009]

ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК В КЪЩА-МУЗЕЙ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ”

Дните между Цветница и Великден децата от 2-ри клас на ОУ „Бачо Киро” – Бяла черква с ръководител Стефка Събинова посветиха на българското народно творчество. На 16 април в къща-музей „Цанко Церковски” те изненадаха посетители на музея, родителите и близките си с интересно подготвен фолклорен празник. Децата разказваха и драматизираха три български народни приказки, пяха песни, играха хоро и ръченица, а бабата / Анка Гецова /, която беше техен специален гост, им зададе гатанки , които още повече повишиха настроението на веселия празник. Детската изява е следваща стъпка от работата на децата по инициативата „Ти сред другите”. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Павликени

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

 5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549