English version

Новини от Бяла черква

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[19.10.2009]

КРАЕВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ

Краеведски четения, организирани от Съюза на краеведите в България, Народно читалище „Бачо Киро- 1869” и Исторически музей – Бяла черква, се състояха на 14 октомври 2009 г. в залата на Кметство - Бяла черква.Те бяха посветени на 140-годишнината от рождението на Цанко Церковски и 140- годишнината от основаването на Първото селско читалище. Акад.проф.дфн Иван Радев и проф.Марин Ковачев, председател на Съюза на краеведите в България, откриха и ръководиха четенията, в които участваха историци и краеведи от В.Търново, Б.черква, Павликени, София и Плевен.Интерес предизвикаха докладите на Николай Теодосиев и Анастасия Георгиева за рода и живота на Церковски, както и материалите за историята и развитието на читалищното дело, представени от Анастасия Георгиева, Маргарита Атанасова, Нели Цонева и д-р Николай Чорбаджиев. Но с най-голямо внимание присъстващите слушаха въвеждащото слово на акад.Иван Радев, който акцентира върху ролята и мястото на Бяла черква и белочерковчани като просветно, книжовно и революционно средище през Възраждането.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

 5220 Бяла черква, област Велико Търново, НЧ “Бачо Киро-1869”, тел. 06134/ 2509, 2549